Prayer Times

Adhan Times:

Iqamah Times:

SalahIqamah
Fajr6:00
Sunrise
Dhuhr12:00
Asr2:30
Maghrib5:00
Isha8:00

Jumu’ah Prayer

The schedule for Jumu'ah Prayer is as follows:

Khutbah: 1:00 p.m.

Prayer: 1:30 p.m.

Click HERE for the address of ISNJ.